Siirry suoraan sisältöön

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Teema 2 veturi:   Koulutuskeskus Salpaus, Erika Penttilä, Jarmo Kröger & Katja Arasola

Kohderyhmänä erityisesti koulutuksen johto ja HR.

Digitalisaation edistämiseen liittyvien osaamistarpeiden ennakointi

  • Organisaatiossa ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia ja hyödynnetään tietoa digitalisaation edistämiseen liittyvistä henkilöstön osaamistarpeista, jotta organisaation uudistumiskyvykkyys voidaan varmistaa. Tietoa hyödynnetään suunnitelmallisesti henkilöstön osaamisen kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Johdon valmiudet ja osaaminen digitalisaatiokehityksen johtamiseen

  • Organisaatio on määritellyt toimintatavat ja prosessit, joilla kehitetään ja tuetaan johdon valmiuksia ja osaamista digitalisaatiokehityksen johtamiseen. Toimintatapojen ja prosessien toimivuudesta on selkeää näyttöä ja niitä kehitetään.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

  • Organisaatio on asettanut tavoitteeksi, että koko henkilöstöllä on riittävät valmiudet ja osaaminen ottaa käyttöön digitalisaation edellyttämiä uusia toimintatapoja omassa tehtävässä. Organisaatiossa on toteutettu toimenpiteitä henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi ja organisaatiolla on toimintamalleja henkilöstön tukemiseen tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan systemaattisesti. Toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön opetusjärjestely- ja menetelmäosaaminen

  • Organisaatio on asettanut tavoitteeksi, että opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on riittävät valmiudet ja osaaminen hyödyntää monipuolisia ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia opetusjärjestelyjä ja -menetelmiä, jotka mahdollistavat joustavan osallistumisen erilaisissa oppimisympäristöissä sekä etä- että lähitilanteissa ja näiden erilaisissa yhdistelmissä. Organisaatio tarjoaa pedagogisiin ja teknologisiin valintoihin liittyviä osaamisen kehittämismahdollisuuksia sekä tukea. Toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Työpaikkaohjaajien digiosaamisen kehittäminen ja tukeminen

  • Työpaikkaohjaajille on suunnattu osaamisen kehittämistoimenpiteitä, joissa on huomioitu digitalisaation edistämisen näkökulma. Lisäksi saatavilla on ohjausta ja tukea digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen opiskelijoiden ohjauksessa sekä osaamisen arvioinnissa. Osaamisen kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan systemaattisesti.

Teematyöryhmä 2: kokousaikataulu

syyskuu 30, 2022

Projektin KickOff

Hankkeen aloitustilaisuus

syyskuu 30, 2022
lokakuu 31, 2022

Aloituskokous

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

lokakuu 31, 2022
marraskuu 21, 2022

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

marraskuu 21, 2022
joulukuu 19, 2022

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

joulukuu 19, 2022
tammikuu 16, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

tammikuu 16, 2023
helmikuu 20, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

helmikuu 20, 2023
maaliskuu 20, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

maaliskuu 20, 2023
huhtikuu 17, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

huhtikuu 17, 2023
huhtikuu 19, 2023

Hankkeen väliseminaari

Lisätietoja tapahtumasivulta.

huhtikuu 19, 2023
toukokuu 15, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

toukokuu 15, 2023
toukokuu 17, 2023

Seminaari koulutusjohdolle

toukokuu 17, 2023
elokuu 21, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

elokuu 21, 2023
syyskuu 18, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

syyskuu 18, 2023
lokakuu 2, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

lokakuu 2, 2023
lokakuu 9, 2023

Osaamiskampuksen syyskatselmus

Teams-kokous klo 14-16. Liity tästä.

lokakuu 9, 2023
marraskuu 13, 2023

Kuukausipalaveri/Työpaja

Teams-palaveri klo 14-16. Liity tästä.

marraskuu 13, 2023
joulukuu 13, 2023

Hankkeen päätösseminaari

Tarkempaa tietoa tulossa myöhemmin.

joulukuu 13, 2023