Siirry suoraan sisältöön

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

Teema 3 veturi:  Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kai Martiskainen

Kohderyhmänä erityisesti koulutuksen johto sekä digitalisaation kehittämisen asiantuntijat

Tietojärjestelmien ja palveluiden yhteen toimivuus

  • Organisaatiossa on suunnitelma tietojärjestelmien ja palveluiden yhteen toimivuudelle ja rajapintoja kehitetään yhteen toimivuuden lisäämiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan systemaattisesti. Tietoarkkitehtuurityö on systemaattista ja jatkuvaa ja sitä tehdään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti. Keskeiset digitaaliset palvelut on kartoitettu ja niistä on olemassa palvelukuvaus. Organisaation tukemat sovellukset ja palvelut ovat selvillä sekä ohjeistus ja tukipalvelut on järjestetty.

Verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot

  • Organisaatiolla on tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet sekä riittävä ohjelmisto- ja laitekanta, joka mahdollistaa opetuksen ja ohjauksen sekä etä- että lähitilanteissa ja näiden erilaisissa yhdistelmissä. Näiden ylläpitoon ja päivittämiseen on olemassa käytännöt sekä systemaattinen seuranta ja arviointi.

Tietosuoja

  • Organisaatiossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön tietosuojaperiaatteita ja henkilöstön tietosuojaosaamista on kehitetty eri toimijatasoilla. Henkilötietojen käsittelystä on asianmukaiset rekisteriselosteet ja niiden tietosuojasta on vakiintuneet käytännöt. Toimintatapoja seurataan ja kehitetään systemaattisesti.

Tiedonhallintalaki

  • Organisaatio on tietoinen tiedonhallintalain voimaantulosta ja on tehnyt lain toimeenpanon edellyttämät toimenpiteet.

Tietoturva ja kyberturvallisuus

  • Organisaatiolla on varautunut erilaisiin tietoturva- ja kyberuhkiin. Niiden ehkäisemiseen on olemassa suunnitelma. Henkilöstöllä on valmiudet toimia erilaisissa tietoturvallisuuden kannalta uhkaavissa tilanteissa. Uhkatilanteet dokumentoidaan ja organisaation toimintaa uhkatilanteissa arvioidaan ja kokemusten pohjalta tietoturvakäytäntöjä kehitetään.

Saavutettavuus

  • Organisaation käyttämien ja tuottamien digitaalisten palvelujen ja työkalujen saavutettavuus vastaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. Organisaatio on selvittänyt ja raportoinut palveluiden saavutettavuuden tason. Organisaatiolla on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä saavutettavuuden parantamiseksi.

Teematyöryhmä 3: kokousaikataulu

syyskuu 30, 2022

Projektin KickOff

Hankkeen aloitustilaisuus

syyskuu 30, 2022
marraskuu 15, 2022

Aloituskokous

Teams-palaveri klo 14-15.30. Liity tästä.

marraskuu 15, 2022
marraskuu 25, 2022

Alatyöryhmien vetäjien palaveri

Teams-palaveri klo 10-11. Liity tästä.

marraskuu 25, 2022
tammikuu 17, 2023

Työpalaveri 1

Teams-palaveri klo 9-10.30. Liity tästä.

tammikuu 17, 2023
helmikuu 13, 2023

Työpalaveri 2

Teams-palaveri klo 9-10.30. Liity tästä.

helmikuu 13, 2023
maaliskuu 22, 2023

Työpalaveri 3

Teams-palaveri klo 9-10.30. Liity tästä.

maaliskuu 22, 2023
huhtikuu 18, 2023

Työpalaveri 4

Teams-palaveri klo 9-10.30. Liity tästä.

huhtikuu 18, 2023
huhtikuu 19, 2023

Hankkeen väliseminaari

Lisätietoja tapahtumasivulta.

huhtikuu 19, 2023
toukokuu 17, 2023

Seminaari koulutusjohdolle

toukokuu 17, 2023
toukokuu 31, 2023

Työpalaveri 5

Teams-palaveri klo 9-10.30. Liity tästä.

toukokuu 31, 2023
joulukuu 10, 2023

Hankkeen päätösseminaari

joulukuu 10, 2023