Siirry suoraan sisältöön

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

Kohderyhmänä erityisesti koulutuksen johto, verkkopedagogit, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Oppimisen ohjaus, osaamisen kehittymisen seuranta ja palaute

  • Organisaatiossa hyödynnetään monipuolisesti digitalisaation mahdollisuuksia oppimisen tuen ja ohjauksen toteutuksessa sekä osaamisen kehittymisen seurannassa. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä sekä opiskelijoilla ja työelämän edustajilla on käytössään työkaluja, joiden avulla saa tilannekuvan oppijan osaamisen kehittymisestä. Ohjausta ja palautetta annetaan ja saadaan monikanavaisesti sen mukaan mitä opettaja ja oppija ovat sopineet. Käytäntöjä seurataan, arvioidaan ja kehitetään saadun palautteen perusteella.

Opiskelijoiden osaamisen kehittymisen seuraaminen ja tukeminen

  • Organisaatio hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Käytäntöjä seurataan, arvioidaan ja kehitetään saadun palautteen perusteella.

Opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointi

  • Organisaatio hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti opiskelijoiden itse- tai vertaisarvioinnin toteuttamiseksi. Arviointia käytetään oppijan oppimisen tukemiseen. Itse- ja vertaisarvioinnin menettelytapoja kehitetään ja arvioidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Oppimisanalytiikka oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena

  • Jaettava pohja toimintasuunnitelmalle oppimisanalytiikan hyödyntämisestä, jossa linjataan, miten analytiikkaa hyödynnetään eettisesti sekä läpinäkyvästi.
  • Tietosuoja-asetuksen ja tietoturvan asettamat vaatimukset on otettu huomioon oppimisanalytiikkaan liittyvissä toimintatavoissa. Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään systemaattisesti opettamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseissa.
  • Miten organisaatio seuraa, että oppimisanalytiikan hyödyntäminen tukee opettamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseja

Teematyöryhmä 6: kokousaikataulu

Teeman 6 aiheiden työstäminen on jaettu työryhmille 7 ja 8. Kokousaikataulut ja lisätiedot löydät näiden työryhmien omilta sivuilta seuraavasti: