Siirry suoraan sisältöön

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Teema 8 veturi:  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Minna Haasio & Marisa Paavola

Kohderyhmänä erityisesti koulutusjohto, verkkopedagogit, opetushenkilöstö.

Digitaalisten oppimateriaalien tuottaminen ja saavutettavuus

 • Organisaatiolla on toimintatavat opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille digitaalisten oppimateriaalien tuottamisesta ja yhteiskäytöstä.
 • Oppilaitoskohtainen laatukriteeristö sisällöille ja toiminnalle?
 • Miten varmistetaan, että oppimateriaalisisältö on saavutettavaa ja mikä on saavutettavuuden riittävä taso kunkin alan aineistoille.
 • Tekoälypohjaisten oppimisratkaisujen mahdollisuudet?

Hankittavien digitaalisten oppimateriaalien laatu, käytettävyys ja saavutettavuus

 • Minkälaisia prosesseja ja toimintamalleja voidaan hyödyntää, joilla seurataan ja arvioidaan hankittavien digitaalisten oppimateriaalien laatua, käytettävyyttä ja saavutettavuutta?
 • Työryhmä tuottaa muokattavan ohjeistuspohjan oppimateriaalihankintaan.
 • Vertaisoppiminen, miten käytettävissä olevista aineistoista ja lisensseistä on jaettu tietoa

Oppimateriaalien tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali

 • Organisaatiolla on toimintatavat opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden perehdyttämiseen tekijänoikeuksien ja lisensoinnin käytäntöihin sekä erilaisiin lupamenettelyihin niin sisältötuotannossa kuin valmiiden digitaalisten aineistojen hyödyntämisessä.

Oppimisanalytiikka oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena

 • Jaettava pohja toimintasuunnitelmalle oppimisanalytiikan hyödyntämisestä, jossa linjataan, miten analytiikkaa hyödynnetään eettisesti sekä läpinäkyvästi.
 • Tietosuoja-asetuksen ja tietoturvan asettamat vaatimukset on otettu huomioon oppimisanalytiikkaan liittyvissä toimintatavoissa. Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään systemaattisesti opettamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseissa.
 • Miten organisaatio seuraa, että oppimisanalytiikan hyödyntäminen tukee opettamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseja

Teematyöryhmä 8: kokousaikataulu

syyskuu 30, 2022

Projektin KickOff

Hankkeen aloitustilaisuus

syyskuu 30, 2022
marraskuu 2, 2022

Aloituskokous

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

marraskuu 2, 2022
joulukuu 7, 2022

Työpalaveri 1

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

joulukuu 7, 2022
tammikuu 11, 2023

Työpalaveri 2

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

tammikuu 11, 2023
helmikuu 1, 2023

Työpalaveri 3

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

helmikuu 1, 2023
maaliskuu 1, 2023

Työpalaveri 4

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

maaliskuu 1, 2023
huhtikuu 5, 2023

Työpalaveri 5

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

huhtikuu 5, 2023
huhtikuu 13, 2023

Digitalisaation systemaattinen johtaminen TP 8.4 Oppimisanalytiikka -työpaja

Teams-palaveri klo 13-16. Liity tästä.

huhtikuu 13, 2023
huhtikuu 19, 2023

Hankkeen väliseminaari

Lisätietoja tapahtumasivulta.

huhtikuu 19, 2023
toukokuu 3, 2023

Työpalaveri 6

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

toukokuu 3, 2023
toukokuu 17, 2023

Seminaari koulutusjohdolle

toukokuu 17, 2023
elokuu 9, 2023

Työpalaveri 7

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

elokuu 9, 2023
syyskuu 6, 2023

Työpalaveri 8

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

syyskuu 6, 2023
lokakuu 4, 2023

Työpalaveri 9

Teemätyöryhmän Teams-palaveri klo 13-14.
Tekoäly opetuksessa-esitys klo 14-15. Liity tästä.

lokakuu 4, 2023
lokakuu 9, 2023

Osaamiskampuksen syyskatselmus

Teams-kokous klo 14-16. Liity tästä.

lokakuu 9, 2023
marraskuu 1, 2023

Työpalaveri 10

Teams-palaveri klo 13-15. Liity tästä.

marraskuu 1, 2023
joulukuu 13, 2023

Hankkeen päätösseminaari

Tarkempaa tietoa tulossa myöhemmin.

joulukuu 13, 2023