Siirry suoraan sisältöön

VIRTUELLT KOMPETENSCAMPUS

I utvecklingsarbetet genomför vi en individuell, virtuell miljö, som fungerar som en öppen ”stig för kompetensutveckling” för alla parter inom yrkesutbildningen också efter att utvecklingsarbetet avslutats. Målet med en virtuell stig för kompetensutveckling riktar in hela utvecklingsarbetets genomförande. I utvecklingsarbetet strävar vi efter en konkret uppfattning, kunskapsökning och att detta ingår som en del i utbildningsanordnarnas ordinarie verksamhet. En virtuell miljö svarar mot detta. Den främjar också ministeriets krav på förverkligandet av utvecklingsarbetet: ”produkter och till dem hörande kunnande som görs inom utbildningshelheten, skall vara en del av yrkesutbildningsanordnares ordinarie verksamhet”. 

till
LÄNKEN TILL KOMPETENSCAMPUSET HAR INTE ÄNNU ÖPPNATS.

Den virtuella miljön möjliggör att utbildningsanordnare kan testa och vidareutveckla sitt eget kunnande via olika utbildningsteman. Den virtuella miljön byggs upp som utbildningsteman i utvecklade i ett brett nätverk, på basen av hur man uppfattat och lärt sig. 

Det är speciellt viktigt att säkra att den nya uppfattningen och kunskapen finns tillgängligt för alla och är lätt att använda också efter utvecklingsarbetet avslutats. I den virtuella miljön är informationen lätt att hitta och använda, eftersom den byggs med avsikten att den skall användas individuellt och användaren prioriteras.  Den virtuella miljön stöder också lärande och motivation – spelifiering och att bygga stigar kan användas brett. Den virtuella miljön ger också positiv synlighet av resultaten från utvecklingsarbetet inom nätverket. 

Det virtuella kompetenscampuset länkar också till utomstående material, som är en viktig del i utvecklingsarbetet.

Det finns redan nu mycket material men kunskap om, sökvägar, användning och att förbinda sig till dessa inom organisationens verksamhet och strategier är nyckeln inom detta utvecklingsarbete.