Siirry suoraan sisältöön

VIRTUAALINEN OSAAMISKAMPUS

Projektissa toteutamme yksilöidyn, virtuaalisen ympäristön, joka toimii avoimena “osaamisen kehittämisen polkuna” kaikille ammatillisille toimijoille ja muille toimijoille myös hankkeen jälkeen. Tällaiseen virtuaaliseen osaamisen kehittämisen polkuun tähtääminen luo koko hankkeelle suunnan. Hankkeessa halutaan saavuttaa konkreettista ymmärryksen ja tiedon lisäämistä ja saada tämä osaksi ammatillisten organisaatioiden pysyvää toimintaa. Virtuaalinen ympäristö vastaa tähän erinomaisesti. Tällä edesauttaa myös OKM:n esittämään vaatimuksen toteutumista hankkeessa: “koulutuskokonaisuudessa syntyvät tuotokset ja niihin liittyvä osaaminen tulee olla osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa koulutuskokonaisuuden jälkeen”.

Virtuaalinen ympäristö mahdollistaa ammatillisille toimijoille oman tietotason testaamisen ja sen edelleen kehittämisen koulutusteemojen kautta. Virtuaalinen ympäristö rakennetaan koulutusteemojen ja niiden kautta laajassa verkostoyhteistyössä opitun ja ymmärretyn tietämyksen pohjalta.

On erityisen tärkeää varmistaa, että saavutettu uusi ymmärrys ja tieto on kaikkien saatavilla ja helposti käytettävässä muodossa myös hankkeen jälkeen. Virtuaalisessa ympäristössä tieto on helposti löydettävissä ja käytettävissä, sillä se rakennetaan aina yksilöllisesti käyttötarkoitus ja käyttäjät edellä. Virtuaalinen ympäristö on myös oppimista ja innostumista tukeva – pelillisyyden ja polutuksen keinoja voidaan hyödyntää laajasti. Virtuaalinen ympäristö antaa myös positiivista näkyvyyttä verkostohankkeen toiminnan tuloksille.

Virtuaalinen Osaamiskampus linkittää myös ulkopuolisiin aineistoihin, joka on huomioitava oleellisena osana tätä hanketta.

Valmista aineistoa on paljon, mutta tietoisuus, tiedonhaku, käytön osaaminen ja näiden ”sitominen” osaksi organisaation toimintaa ja strategioita on ehkä se tämän hankkeen ydinopetus.