Siirry suoraan sisältöön

Digikunnig – Utveckling av digitalt kunnande och ledning

Vad?

Projektet Digikunnig, Utveckling av digitalt kunnande och ledning (digiosaava.fi), är en utvecklingshelhet vars syfte är att öka kunnandet inom digitaliseringen hos anordnare av yrkesutbildning. 

I projektet görs en utvecklingshelhet för digitalt kunnande och ledning, innehållande en stig för utveckling av kunnande bland yrkesutbildningsanordnare. Vidare planeras en utbildningshelhet som genomförs under projekttiden, som pågår fram till 31.12.2023.

Teman för utvecklingshelheter och utbildningar

Ledning och administration i praktiken, riktas speciellt till utbildningsledningen 

  • Leda digitalisering som en del av organisationens strategi, mål och uppgift
  • Leda och utveckla personalens kunnande 
  • Utveckla digitala infrastukturen 
  • Nätverkande – delnings- och gemenskapskultur

Undervisning och lärande i praktiken samt lärmiljöer, riktas speciellt till undervisninsgpersonalen och stödtjänster för lärande  

  • Ledning av undervisning, lärande och pedagogik
  • Använda digitaliseringen i stöd, handledning och uppföljning av resultat 
  • Säkra och utveckla studerandes digitala kunnande 
  • Nyttja digitalt innehåll i undervisning och lärande 

Mål

I en digitalt kapabel organisation kan man effektivt, lämpligt och kundorienterat dra nytta av digital lär- och undervisningstekonologi. 

I en förnybar organisation kan man i sin verksamhetsmiljö ta emot de förändringar som digitaliseringen medför. 

Delområden i utvecklingsarbetet är tätt sammankopplade och stöder integrering av lärande och undervisning i organisationens pedagogiska och tekiska verlsamhetssätt samt ledning av dessa i digitaiseringens vardag. 

Varje organsitaion lär sig och gör nödvändiga åtgärder för att främja sitt eget digikunnande på basen av självvärdering. 

Koordinering på svenska

Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för koordineringen på svenska.