Siirry suoraan sisältöön

2. Leda och utveckla personalens kunnande  

Ansvarspersoner:  Koulutuskeskus Salpaus, Erika Penttilä, Jarmo Kröger & Katja Arasola

Målgrupp är speciellt ledningen och HR.

Prognostisering av kunskapsbehov i anknytning till främjande av digitalisering

  • I organisationen förutspås förändringar i verksamhetsmiljön och man använder informationen om personalens kunskapsbehov i ankytning till främjande av digitalisering, så att organisationens förnyelseförmåga garanteras. Informationen används systematiskt för att planera och förverkliga fortbildningar för personalen.

Ledningens färdigheter och kunnande för att leda utvecklingen av digitalisering

  • Organisationen har bestämda handlingsmodeller och processer, som används för att utveckla och stöda ledningens färdigheter och kunnande för att leda utveckling av digitaliseringen. Det finns tydliga bevis för att handlingsmodellerna och processerna fungerar och utvecklas.

Utveckling av personalens kunnande

  • Organisationen har som målsättning att hela personalen har tillräckliga färdigheter och kunnande för att ta i bruk de nya handlingsmodellerna som digitaliseringen förutsätter i sina egna arbetsuppgifter. I organisationen har man förverkligat åtgärder för att utveckla personalens digitala kunnande och organisationen har handlingsmodeller för att stöda personalen i att uppnå sina målsättningar. Hur målsättningar uppnås följs upp systematiskt och utvärderas systematiskt. Handlingsmodellerna utvärderas och utvecklas systematiskt tillsammans med personalen.

Undervisnings- och handledningspersonalens kunnande om undervisningsarrangemang och
-metoder

  • Organisationen har som målsättning att undervisnings- och handledningspersonalen har tillräckliga färdigheter för att kunna utnyttja mångsidiga och pedagogiskt ändamålsenliga undervisningsarrangemang och -metoder, som möjliggör flexibelt deltagande i olika lärmiljöer samt i distans- och närtillfällen och olika kombinationer av dessa. Organisationen erbjuder stöd och olika möjligheter att utveckla kunnandet inom frågor som berör pedagogiska och teknologiska val. Handlingsmodellerna utvärderas och utvecklas systematiskt i samarbete med personalen.

Utveckling och stöd för arbetsplatshandledarens digitala kunnande

  • Det finns utvecklingsåtgärder riktade mot arbetsplatshandledare där man tagit i beaktande främjande av digitaliseringen. Dessutom har arbetsplatshandledaren tillgång till stöd och handledning gällande en ändamålsenlig användning av digitaliseringen i handledningen av studerande och då man bedömer kunnandet. Genomförandet av utvecklingsåtgärderna för kunnandet följs med och utvärderas systematiskt.