Siirry suoraan sisältöön

3. Utveckla digitala infrastukturen 

Ansvarsperson:  Esbos samkommun för utbildning Omnia, Kai Martiskainen

Målgrupp är speciellt ledningen och experter inom digiutveckling 

Kompabilitet mellan datasystem och tjänster

  • Organisationen har en plan för kompabilitet mellan datasystem och tjänster och gränsytorna utvecklas samtidigt för att öka kompabiliteten. Planens funktionalitet följs med och utvärderas kontinuerligt. Arbetet med den digitala infrasturkturen är systematiskt och kontinuerligt och det görs användar- och kundorienterat. De centrala digitala tjänsterna är kartlagda och det finns en servicebeskrivning på dem. Det är klarlagt vilka applikationer och tjänster som organisationen använder och användaren får service på dem.

Nätanslutningar, enheter och programvara

  • Organisationen har ändamålsenliga nätanslutningar och en tillräcklig täckning av enheter för att möjliggöra undervisning och handledning både vid när- och distansstudietillfällen och olika kombinationer av dessa. Det finns rutiner och systematik i uppdatering och underhåll av enheterna.

Dataskydd

  • Inom organisationen följer man de dataskyddsprinciper som stipuleras i dataskyddsslagstiftningen och personalens kunnande gällande dataskydd har utvecklats på olika nivåer. Det finns registerbeskrivningar för behandlingen av personuppgifter och rutinerna kring dataskydd för dem är väl etablerade. Handlingsmodellerna följs upp och utvecklas systematiskt.

Informationshanteringslagen

  • Organisationen är medveten om att informationshanteringslagen har trätt i kraft och har genomfört de åtgärder som lagen kräver.

Data- och cybersäkerhet

  • Organisationen är förberedd på olika dataintrång och cyberhot. Det finns en plan för att förhindra olika former av attacker. Personalen har kunnande för att fungera i olika situationer där cyberhot förekommer. De hotfulla situationerna dokumenteras och organisationens agerande i hotfulla situationer utvärderas och på basen av erfarenhet utvecklas rutinerna kring cybersäkerhet.

Tillgänglighet

  • De digitala tjänster och verktyg som organisationen använder och producerar möter kraven i tillgänglighetsdirektivet. Organisationen har klarlagt och rapporterat nivån på tillgängligheten i tjänsterna. Organisationen har en plan på hur man kan förbättra tillgängligheten där det behövs.