Siirry suoraan sisältöön

4. Nätverkande – delnings- och gemenskapskultur

Ansvarspersoner:  Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Mirva Julkunen & Jonna Malmivuori

Målgrupp: Särskilt ledningen samt experter från partnerskap

Digitaliseringens möjligheter vid främjandet av informationsgång, välmående och gemenskap

  • Organisationen har handlingsmodeller som utnyttjar digitaliseringen då det gäller att främja informationsgången, kommunikaitonen, välmåendet och gemenskapen mellan undervisande- och handledande personalen, studerande, hemmen och arbetsplatserna. Genomförandet följs upp och utvecklas i samarbete med berörda parter.

Strategiska regionala partnerskap

  • Organisationen har ingått strategiska partnerskap med det regionala arbetslivet, andra utbildningsstadier och -former eller tredje sektorns aktörer. Målet med partnerskapen är att svara på förändringar i den operativa miljön, t.ex. lösningar för utveckling av kunnande, gemensamma plattformer, samanvändning av verktyg och tekniska lösningar. 

Strategiska nationella partnerskap

  • Organisationen har gjort ett strategiskt val att fungera som en del i ett nationellt utvecklingsnätverk eller vara med i ett brett nätverksprojekt där man samarbetar med arbetslivet, andra utbildningsstadier- och former eller tredje sektorn. Målsättningen är att utveckla och dela goda modeller på främjande av digitalisering genom utbildningsverksamhet, t.ex. utvecklingslösningar för gemensamt kunnande, gemensamma plattformer, samanvändning av varktyg och tekniska lösningar. 

Strategiska internationella partnerskap 

  • Organisationen har gjort ett strategiskt val att fungera som en del i ett internationellt utvecklingsnätverk eller vara med i ett brett nätverksprojekt där man samarbetar med arbetslivet, andra utbildningsstadier- och former eller tredje sektorn. Målsättningen är att utveckla och dela goda modeller på främjande av digitalisering genom utbildningsverksamhet, t.ex. utvecklingslösningar för gemensamt kunnande, gemensamma plattformer, samanvändning av varktyg och tekniska lösningar.