Siirry suoraan sisältöön

5. Ledning av undervisning, lärande och pedagogik

Ansvarspersoner:  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Jatta Herranen & Tuula Harinen

Målgrupp speciellt rektorer, ledning, pedagogiska experter samt undervisande personalen. 

Pedagogisk ledning i den digitala eran

  • Pedagogisk ledning möjliggör nyttjande av digitaliseringens möjligheter för att beakta enskilda studerandes behov i förverkligandet av undervisningen och lärandet. Organisationen nyttjar forskningsresultat och utvärderar kritiskt de pedagogiska lösningarna och digitala lärmiljöernas betydelser ur lärsynvinkel. Goda digipedagogiska modeller främjas och deras effekt på inlärningsresultaten följs upp systematiskt. 

Respons från digitala utbildningstjänster 

  • Organisationen samlar systematiskt in respons gällande kvaliteten på utbildningstjänsterna och de digitala möjligheterna som utnyttjas i utbildningen också med beaktande av jämlikhet och likabehandling. Responsen används för att utveckla utbildningstjänsterna vid sidan av servicedesign. 

Nödvändigt stöd och handledning i den digitala miljön som en del av planeringen av undervisning och handledning 

  • Varje studerandes behov av stöd och handledning i den digitala miljön beaktas jämställt i planeringen av undervisningen och handledningen. Kvaliteten på handledningen och läglighet av den följs upp, utvärderas och utvecklas på basen av respons. 

Egna enheter vid undervisning och lärande

  • Organisationen har linjedragningar/rekommendationer gällande undervisande och handledande personalens, eller studerandes, användning av egna enheter då de använder eller producerar organisationens tjänster. Gällande dessa finns anvisningar, som uppdateras och utvärderas.