Siirry suoraan sisältöön

6. Använda digitaliseringen i stöd, handledning och uppföljning av resultat 

Målgruppen är speciellt ledningen, nätpedagoger, undervisnings- och handledningspersonalen

Handledning av lärande, uppföljning av kunskapsutveckling och respons

  • Digitaliseringens möjligheter vid stöd för och handledning vid inlärning samt vid uppföljning av kunskapsutvecklingen utnyttjas på många sätt i organisationen. Undervisnings- och handledningspersonal samt studerande och representanter för arbetslivet har tillgång till verktyg som ger dem en lägesbild över estuderandes kunskapsutveckling. Handledning och respons ges och fås på flera sätt enligt överenskommelse mellan läraren och studerande. Förfaranden följs upp, utvärderas och utvecklas enligt responsen.

Uppföljning av och stöd för de studerandes kunskapsutveckling

  • Organisationen utnyttjar digitaliseringens möjligheter vid planeringen och genomförandet av yrkesprov. Förfaranden följs upp, utvärderas och utvecklas enligt respons.

Studerandes själv- och jämförande utvärdering

  • Organisationen utnyttjar digitaliseringens möjligheter på flera sätt för att genomföra själv- och kamratutvärdering för studerande. Utvärderingen används för att stödja studerandes lärande. Förfarandena för själv- och jämförande utvärdering utvecklas och utvärderas tillsammans med de studerande.

Lärandeanalys som stöd för lärande- och kunskapsutveckling

  • Organisationen har fastställt enhetliga handlingssätt för utnyttjande av lärandeanalyser och har upprättat en verksamhetsplan innehållande riktlinjer för hur analyserna används etiskt och transparent. 
  • Kraven som ställs i dataskyddsförordningen och dataskyddet har beaktats i handlingssätten i anknytning till lärandeanalyser. 
  • Lärandeanalyser utnyttjas systematiskt i undervisnings- och kunskapsutvecklingsprocesser. 

Tema 6: Förändringar i genomförande

Handledning av lärande, uppföljning av kunskapsutveckling och respons (tema 7)
Uppföljning av och stöd för de studerandes kunskapsutveckling (tema 7)
Studerandes själv- och jämförande utvärdering (tema 7)
Lärandeanalys som stöd för lärande- och kunskapsutveckling (tema 8)