Siirry suoraan sisältöön

7. Säkra och utveckla studerandes digitala kunnande

Ansvarsperson: Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Miina Morko

Målgrupp är undervisande och handledande personal samt studerande

Studerandes digitala kunnande

  • Bästa praxis och goda handlingsmodeller kring hur man försäkrat sig om studerandes digitala kunnande
  • Hur stöds och utvecklas det kunnande som studerande behöver för nätstudier?
  • Existerande undersökningar och definitioner utnyttjas, som tex nyckelkompetenser för livslångt lärande inom yrkesutbildning samt, DigCompEdu

Studerandes digitala kunnande i arbetslivet

  • Hur säkerställs det digitala, branschvisa kunnande som studerande behöver i arbetslivet och hur stöder och följer organisationen med utvecklingen av det?

Handledning av lärande, uppföljning av utvecklingen av kunnandet och respons

  • Mångsidig användning av digitaliseringens möjligheter gällande stöd i lärande och handledning, samt i uppföljningen av hur kunnandet utvecklas. Undervisnings- och handledningspersonalen, studerande samt arbetslivets representanter har tillgång till verktyg med hjälp av vilka de får en lägesbild över hur studerandes kunnande utvecklas. Handledning och respons ges och fås mångmedialt enligt överenskommelse mellan läraren och studerande. Handlingssätt följs upp, utvärderas och utvecklas på basen av erhållen respons.

Uppföljning av och stöd för studerandes kunskapsutveckling 

  • Organisationen utnyttjar digitaliseringens möjligheter gällande planering och genomförande av yrkesprov. Handlingsmodeller följs upp, utvärderas och utvecklas på basen av respons.

Studerandes själv- och jämförande utvärdering

  • Organisationen utnyttjar digitaliseringens möjligheter mångsidigt gällande genomförandet av studerandes själv- och jämförande utvärdering. Utvärderingen används för att stöda studerandes lärande. Rutinerna kring själv- och jämförande utvärdering utvecklas och utvärderas i samråd med studerande.