Siirry suoraan sisältöön

8. Att använda digitalt innehåll i undervisning och lärande

Ansvarspersoner:  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Minna Haasio & Marisa Paavola

Målgrupp är speciellt utbildningsledningen, nätpedagoger, undervisande personal

Produktion av digitala läromaterial och deras tillgänglighet

 • Organisationen har handlingsmodeller för undervisande och handledande personalen samt studerande gällande produktion av digitalt inlärningsmaterial och samanvändning.
 • Utbildningsanordnarspecifik kvalitetskriterium gällande innehåll och funktion?
 • Hur säkerställs att läromaterialet är tillgängligt och vad är en tillräcklig nivå på tillgängligheten för varje bransch?
 • Möjligheter med AI-teknik för lärande?

Kvalitet på, användbarhet hos och tillgänglighet för digitala läromaterial som köps in

 • Hurudana processer och handlingsmodeller kan man använda för att följa med och utvärdera kvaliteten, användbarheten och tillgängligheten på inköpta digitala läromedel?
 • Arbetsgruppen producerar en redigerbar instruktionsbotten för införskaffning av läromedel.
 • Jämförande lärande, hur har information delats från tillgängligt material och licenser

Upphovsrättigheter till läromaterial och öppet läromaterial

 • Organisationen har handlingsmodeller för undervisande- och handledande personalen samt studerande för att fördjupa dem i frågor gällande upphovsrätt och användning av licensierat material, samt olika tillståndprocesser gällande innehållsproduktion och användande av färdiga digitala läromedel.

Lärandeanalys som stöd för utvecklingen av inlärning och kunnande

 • Delningsbar/redigerbar botten för handlingsplan för utnyttjande av lärandeanalys Linje för hur läranalys används etiskt och transparent.
 • Dataskyddsförordningen och datasäkerheten ställer en del krav som har tagits i beaktande i handlingsplanerna gällande lärandeanalysen.
 • Lärandeanalys används systematiskt i processerna som utvecklar undervisningen och kunnandet.