Siirry suoraan sisältöön

Yhteistyötä tehdään tiiviisti heidän kanssa

3D Bear Oy

3DBear on suomalainen, ammatillisen puolen johtava virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäjä. 3DBear on toteuttanut kansainvälisesti xr-toteutuksia yli 500, erilaisten asiakkaiden ja teemojen parissa. 3DBear tarjoaa yksilöidyt ratkaisut asiakkaan tarpeen mukaan, edeten aina opetuksen tarpeet ja pedagogiikka edellä. Toiminta perustuu yhteiskehityksen periaatteeseen – sisällöt tuotetaan aina yhteistyössä opetushenkilöstön ja organisaation henkilökunnan kanssa ja käyttäjätestaukset ovat keskeisessä roolissa.

Lisätietoja 3D Bearista (www.3dbear.io)

KARKKI-hanke

Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Hankkeen koordinaattorina toimii Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyöllä tuetaan digitalisaation edistämistä ja kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Lisätietoja KARKKI-hankkeesta (www.karkki.info)

OA-hanke

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Oppimisanalytiikan kehittämistyöllä tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien kykyä edistää digitalisaatiota ja vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Lisätietoja OA-hankkeesta (https://oahanke.fi/)

Tietojohtamisen kehittäminen -strategiahanke

Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kehittäminen

Hankkeen koordinaattorina toimii Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviontiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisen kattavan toimijaverkoston kautta sekä parantaa tietotarpeiden tunnistamista koulutuksen järjestäjien ja rahoittajan välillä.